Reseliva Rezervasyon Motoru Kanal Yöneticisi

GÖREME CAVE ROOMS

Known as the center of Cappadocia, Göreme is a unique hotel surrounded by rock carved rooms and fairy chimneys.

OUR SUSTAINABLE TOURISM POLICY

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM POLİTİKAMIZ
Siz değerli misafirlerimize en yüksek kalitede konaklama deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda;

Yasal gereklilikler
Tüm ürün ve hizmet süreçlerimizde yasal mevzuata ve hukukun üstünlüğüne saygı duyarak, Ulusal ve Uluslararası Kanunlara ve ilgili diğer kanunlara, kurumumuzun uymakla yükümlü olduğu diğer şartlara uygun hareket ediyoruz.

Paydaşlarımızın Güvenliği ve İnsana Yatırım
Tüm paydaşlarımız en değerli varlığımızdır.
Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve dahi tüm paydaşlarımızın sağlığı ve güvenliği önceliğimizdir. Sağlık ve güvenlik bilincini arttırmaya yönelik tüm çalışanlarımıza sürekli eğitimler verilmekte, riskler sürekli gözden geçirilmekte ve gelişen şartlar doğrultusunda riskleri azaltmaya yönelik teknolojik gelişmeleri takip ediyor ve titizlikle uyguluyoruz.
Tüm paydaşlar fikir, inanç özgürlüğüne sahip olup kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, yaş ve birlik üyeliği gibi konularda ayrımcılık yapmıyoruz. İnsan haklarının korunması temel kuralımızdır.
Misafir Memnuniyeti
Misafirlerimiz var olma sebebimizdir. Her türlü kaynaktan gelen tüm misafir öneri ve şikayetlerini takip etmek, şikâyetleri etik davranış kurallarına uygun şekilde çözümlemek ve misafirlerimizi bu konuda şeffaf şekilde bilgilendirerek şikâyetleri kendimiz için fırsata dönüştürmeyi sağlıyoruz.

Çevreye Saygı ve Doğal Yaşamı Koruma
Tüm faaliyetlerimizde doğal çevreyi korumaya olan bağlılığı ilke edinerek ve kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamayı, sıfır atık kapsamında atık miktarımızı azaltarak ve oluşanların da geri dönüşümünü sağlayarak doğaya zararsız hale getirmeyi, iklim değişikliğini azaltmayı ve biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunması konusunda hassasiyet gösteriyoruz.

Enerji Tasarrufu
Otelimizde enerji kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak, enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz.
Gıda Güvenliği – Hijyen
Gıda Güvenliği ilkelerine uygun hizmet sunmak için gıda zinciri boyunca gıda güvenliği yönetim sistemi şartlarına uygun, hijyen şartlarını da ön planda tutarak sürekli iyileştiriyoruz.
Yerel Ekonomiye Destek ve Sürdürülebilirlik
Yerel ekonomiye olan katkımızın farkındayız, bu sebeple tedarikçilerimizi tercih ederken ürün ve hizmet kalitesini ön planda tutan yerel tedarikçilere öncelik veriyoruz. Sürdürülebilir turizm için, daha az enerji, su, atık üreten, çevre dostu satın alma yapıyoruz.
Toplumsal Sorumluluk
Toplumun gelişmesine katkı sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk projelerine destek olmayı ve yerel topluluklara katkı sağlamayı hedefliyoruz. Eğitim, kültürel etkinlikler, doğal ve tarihi mirasın korunması gibi alanlarda projeler gerçekleştirerek toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz.

İş Sürekliliği
Müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılamak için kesintisiz bir şekilde işlerimizi sürdürmeyi hedeflemekteyiz. Acil durum uygulamalarıyla iş sürekliliği planımızı sürekli olarak gözden geçiriyor ve iyileştirmeler yapıyoruz.

Personel Yönetimi
Çalışanlarımızın haklarına saygılıyız ve adil bir çalışma ortamı yaratmak için çaba sarf ediyoruz. Yeteneklerin geliştirilmesi, eşit fırsatlar sunulması, iş çevresinin huzuruna önem verilmesi gibi hususlarda öncelik veriyoruz.
Bu politikalarımızın etkinliğini sürekli olarak gözden geçiriyor ve güncelleyerek sürekli iyileştirmeler yapmayı taahhüt ediyoruz. Sürdürülebilir turizm anlayışımızla kendimize sosyal ve çevresel sorumluluklar yükleyerek, misafirlerimize unutulmaz bir konaklama deneyimi sunmayı hedefliyoruz.

OUR SUSTAINABLE TOURISM POLICY
We aim to provide the highest quality accommodation experience to our esteemed guests. In this direction;

Legal requirements
We act in accordance with National and International Laws and other relevant laws, other conditions that our institution is obliged to comply with, respecting the legal legislation and the rule of law in all our product and service processes.

The Safety of Our Stakeholders and Investment in People
All our stakeholders are our most valuable asset.
The health and safety of our employees, suppliers and even all our stakeholders is our priority. Continuous trainings are provided to all our employees to increase health and safety awareness, risks are constantly reviewed, and we follow and meticulously apply technological developments aimed at reducing risks in line with developing conditions.
All stakeholders have the freedom of opinion and belief, and we do not discriminate against anyone on issues such as language, religion, race, gender, social class, age and union membership. The protection of human rights is our basic rule.

Guest Satisfaction
Our guests are the reason we exist. We ensure to follow up all guest suggestions and complaints from all kinds of sources, to resolve complaints in accordance with the code of ethical conduct and to turn complaints into opportunities for ourselves by informing our guests about this in a transparent manner.

Respect for the Environment and Protection of Natural Life
In all our activities, we show sensitivity to preventing environmental pollution by adopting the commitment to protecting the natural environment as a principle and using our resources in the most efficient way, making them harmless to nature by reducing our waste amount within the scope of zero waste and recycling those that occur, reducing climate change and protecting biodiversity and ecosystems.

Energy Saving
We aim to continuously improve our energy performance by using our energy resources in the most efficient way in our hotel.

Food Safety - Hygiene
In order to provide services in accordance with Food Safety principles, we are constantly improving food safety management system conditions throughout the food chain by keeping hygiene conditions at the forefront.
Support for the Local Economy and Sustainability
We are aware of our contribution to the local economy, so we give priority to local suppliers who prioritize product and service quality when choosing our suppliers. For sustainable tourism, we make environmentally friendly purchases that produce less energy, water, waste.

Social Responsibility
We aim to support social responsibility projects and contribute to local communities in order to contribute to the development of society. We aim to increase social awareness by carrying out projects in areas such as education, cultural events, protection of natural and historical heritage.

Business Continuity
We aim to continue our business without interruption in order to meet customer expectations at the highest level. We are constantly reviewing our business continuity plan with emergency applications and making improvements.

Personnel Management
We respect the rights of our employees and make efforts to create a fair working environment. We give priority to issues such as developing talents, providing equal opportunities, giving importance to the peace of the business environment.

We are constantly reviewing and updating the effectiveness of these policies and we are committed to making continuous improvements. With our sustainable tourism approach, we aim to provide an unforgettable accommodation experience to our guests by imposing social and environmental responsibilities on ourselves.

Contact Us

24 HOURS A DAY

+90 (384) 271 2817
goremecaverooms@gmail.com

Follow Us

SOCIAL MEDIA CHANNELS

Our Newsletter

SIGN UP FOR SPECIAL OFFERS

© Copyright 2022 Göreme Cave Rooms Hotel - All Rights Reserved  Powered By: webimburada